Thai

รัฐบาลควีนส์แลนด์ ขอต้อนรับนักเรียนนานาชาติ...

รัฐควีนสแลนด์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบโอกาสให้แก่นักเรียนนานาชาติ ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาติดอันดับชั้นนำของโลกอย่างประเทศออสเตรเลีย

องค์กรการศึกษานานาชาติ รัฐควีนส์แลนด์ (EQI) คือ องค์กรของรัฐบาลรัฐควีนสแลนด์ ที่ได้รวบรวมบรรดาผู้เชี่ยวชาญเข้าด้วยกันเพื่อทุ่มเทและตอบสนองความต้องการของนักเรียนนานาชาติและครอบครัวของนักเรียน

โรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ มอบทางเลือกในการศึกษาต่อที่ดีเยี่ยมให้แก่นักเรียน ด้วยหลักสูตรที่มีให้เลือกหลายเส้นทาง เพื่อให้นักเรียนเดินทางไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา อาชีพ และบรรลุจุดหมายปลายทางในการพัฒนาตนเองในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ด้วยความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย, ความเป็นเลฺิศทางวิชาการ, ภูมิประเทศที่สวยงามตามธรรมชาติ, ค่าครองชีพที่พอเพียงและมีความเป็นไปได้, รวมไปถึงการใช้ชีวิตและกิจวัตรประจำวันที่ถูกหลักพลานามัย ทำให้รัฐควีนสแลนด์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาในต่างประเทศ

รัฐควีนสแลนด์มีสภาพภูมิอากาศที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานดนตรีแและศิลปะ หรือเพลิดเพลินและใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปกับการเล่นกีฬา การพักผ่อน และการผจญภัย

เกี่ยวกับรัฐควีนส์แลนด์

 • สังคมหลากวัฒนธรรม
 • ความงามตามธรรมชาติและภูมิอากาศที่อบอุ่น
 • รูปแบบเมืองและความเป็นอยู่ที่เป็นสากล
 • ชุมชนที่เป็นมิตรและมีความเป็นกันเอง
 • ชายหาด, ป่าฝน, แนวประการัง (Great Barrier Reef) และเขตชนบทนอกเมือง
 • ค่าครองชีพต่ำ
 • ชีวิตกลางแจ้งอันผ่อนคลาย
 • ประชากร 4.6 ล้านคน
 • รัฐใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศออสเตรเลีย
 • เศรษฐกิจที่เจริญเติบโต
 • มรดกโลกโดยยูเนสโก 16 แห่ง

ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวออสเตรเลียเอง ต่างหลงไหลและถูกดึงดูดด้วยความงามตามธรรมชาติของรัฐควีนสแลนส์ รัฐนี้มีสวนสาธารณะมากมาย, มีชายหาดโต้คลี่นที่สวยงาม, ป่าฝนที่เก่าแก่, มีแนวปะการัง Great Barrier Reef ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชนบทห่างไกลของออสเตรเลียที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าคุณกำลังเรียนอยู่สถาบันใด คุณแน่ใจได้ว่าจะเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่ซ้ำแบบใครของรัฐควีนส์แลนด์

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับคุณที่รัฐควีนสแลนด์!

 

โปรแกรม

โปรแกรมระดับประถมศึกษา

รหัส CRICOS: 082519A

three students in school   

EQI มีโรงเรียนกว่า 19 แห่งที่มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนประถม นักเรียนต่างชาติทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนจากครูผู้ดูแลในขณะที่พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนตามปกติ

นักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในการเรียนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรของการศึกษา

เงื่อนไขของโปรแกรมนี้: นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือญาติทางสายโลหิตในช่วงระยะเวลาของการลงทะเบียน

ระยะเวลาของหลักสูตร: 1 ภาคเรียน (2 เทอม) - 7 ปี

อายุระหว่าง: 5 - 11 ปี

ปีการศึกษา: ชั้นเตรียมประถม (Prep) ถึง ชั้นประถม ปีที่ 1-6

วีซ่าที่ต้องมี: วีซ่านักเรียน

นโยบายการเดินทาง: ตามที่ระบุในนโยบายการเดินทางของ EQI

โปรแกรมการรับนักเรียน: ภาคเรียนที่ 1 (มกราคม) หรือ ภาคเรียนที่ 2 (กรกฏาคม)

 

 

โปรแกรมหลักสูตรการศึกษานานาชาติ

(IB – International Baccalaureate) รหัส CRICOS: 079324E

student in library working on laptop   

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) เป็นโปรแกรมที่เป็นที่ยอมกันทั่วโลก โปรแกรมนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนบางแห่งในรัฐควีนส์แลนด์เท่านั้น*

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรของปีที่ 11 และ 12 นักเรียนก็จะได้รับประกาศนียบัตรใบรับรองการศึกษา เพิ่มเติมจาก IB Diploma

นักเรียนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม IB ควรได้รับคะแนนเรียนในระดับสูงก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน

ระยะเวลาของโปรแกรม: 1 ภาคเรียน (2เทอม), 1 ปีการศึกษา(4เทอม) หรือ ครบหลักสูตร 2 ปี

อายุนักเรียน: 15 - 18 ปี

ระดับชั้นปีการศึกษา: 11 และ 12

ประเภทวีซ่า: วีซ่านักเรียน

นโยบายการเดินทาง: ตามระบุในนโยบายการเดินทางของ EQI

การเปิดรับสมัครเข้าเรียน: ภาคเรียนที่ 1 (มกราคม) หรือ ภาคเรียนที่ 2 (กรกฎาคม)

* มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมนี้

 

โปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าชั้นมัธยม

(HSP – High School Preparation) รหัส CRICOS: 087993A

three students in school   

โปรแกรม HSP ของ EQI เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาวิชาหลักของนักเรียนมัธยม

นักเรียนพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ, ภาษาทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษา ทั้งนี้รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี, การศึกษาสังคมและวรรณกรรม

รายละเอียดโปรแกรม HSP :

 • หน่วยการเรียนของโปรแกรม 10 สัปดาห์
 • ห้องเรียนละไม่เกิน 18 คน
 • ระยะเวลาในการเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • นักเรียนได้เรียนและสัมผัสกับบรรยายกาศการเรียนในสภาพแวดล้อมและห้องเรียนจริง
 • ครูสอนภาษาอังกฤษที่ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลาของโปรแกรม: 10 - 40 สัปดาห์*

อายุนักเรียน: 12 - 18 ปี

ประเภทวีซ่า: วีซ่านักเรียน

นโยบายการเดินทาง: ตามระบุ ในนโยบายการเดิน

: นักเรียน สามารถสมัครเข้า

อง

โรงเรียนก็ได้

* ขึ้นอยู่กับ ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

 

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษา - ระยะยาว (Graduate)

รหัส CRICOS: 082520G ชั้นปีที่ 7-10
รหัส CRICOS: 082521G ชั้นปีที่ 11-12

two smiling school students  

โปรแกรมนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการจบการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมของรัฐควีนส์แลนด์และมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียหรือประเทศอี่นๆ

นักเรียนสามารถเลือกสมัครเข้าเรียนจากกว่า 50 โรงเรียนทั่วรัฐควีนส์แลนด์ได้ แต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานสูงสุดในการสอนและการดูแลนักเรียน และยังมีหลักสูตรพิเศษเช่น, กีฬา, ศิลปะและภาษา

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 11 และ 12 ที่โรงเรียนของเราจะได้รับการประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาของรัฐควีนสแลนด์ (QCE) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ระยะเวลาของโปรแกรม: 2 - 6 ปี

อายุนักเรียน: 12 - 18 ปี

ระดับชั้นปีการศึกษา: 7 - 12

ประเภทวีซ่า: วีซ่านักเรียน

นโยบายการเดินทาง: ตามระบุ ในนโยบายการเดินทางของ EQI

การเปิดรับสมัครเข้าเรียน: นักเรียนสามารถสมัครเรียนตอนต้นเทอมใดก็ได้ของปี 7 ถึง 11

 

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษา - ระยะสั้น

รหัส CRICOS: 082520G ชั้นปีที่ 7-10
รหัส CRICOS: 082521G ชั้นปีที่ 11-12three students looking at a laptop

โปรแกรมนี้นอกจากจะมอบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมกับนักเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตของตนเอง เรียนรู้วัฒนธรรม และเป้าหมายด้านการศึกษาอีกด้วย

นักเรียนจะได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน, พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของออสเตรเลียก่อนที่จะกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศตนเอง การศึกษาในรัฐควีนส์แลนด์ได้รับการตรวจสอบและปฎิรูปการศึกษาให้ทันสมัยจากระบบการศึกษาต่างประเทศ *

ระยะเวลาของโปรแกรม: เทอม 1 - เทอม 4 (3-12 เดือน)

อายุระหว่าง: 12 - 18 ปี

ระดับชั้นปีการศึกษา: 7 - 12

ประเภทวีซ่า: วีซ่านักเรียน

นโยบายการเดินทาง: ตามระบุ ในนโยบายการเดินทางของ EQI

การเปิดรับสมัครเข้าเรียน: นักเรียนสามารถสมัครเรียนตอนต้นเทอมใดก็ได้ของปี11 ถึง 12†.

* EQI แนะนำให้นักเรียนตรวจสอบการขอเทียบรายวิชาและวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนที่ประเทศของตนก่อน
† นักเรียนชั้นปีที่ 12 ไม่สามารถเริ่มเรียนในเทอม 4 ได้ เนื่องจากมีการสอบปลายปี

 

โปรแกรมระดับมัธยมศึกษา - (ระยะสั้น ในเขตภูมิภาค)

รหัส CRICOS: 082520G ปี 7-10
รหัส CRICOS: 082521G ปี 11-12

student holding a chicken  

โปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับชีวิตในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของรัฐควีนส์แลนด์

แต่ละเขตภูมิภาคที่โรงเรียนตั้งอยู่นั้น ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันและมีการผสมผสานกันเป็นอย่างดีระหว่างการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ผู้คนในชุมชนที่เป็นมิตรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลีย

รัฐควีนส์แลนด์ได้รับการตรวจสอบและปฎิรูปการศึกษาให้ทันสมัยจากระบบการศึกษาต่างประเทศ*

ระยะเวลาของโปรแกรม: เทอม 1 - เทอม 4 (3-12 เดือน)

อายุนักเรียน: 14 - 18 ปี

ระดับชั้นปีการศึกษา: 9, 10, 11 และ 12

ประเภทวีซ่า: วีซ่านักเรียน

นโยบายการเดินทาง: ตามระบุ ในนโยบายการเดินทางของ EQI

การเปิดรับสมัครเข้าเรียน: เทอม 1,2,3 หรือ 4†

* EQI แนะนำให้นักเรียนตรวจสอบการขอเทียบรายวิชาและวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนที่ประเทศของตนก่อน
† นักเรียนชั้นปีที่ 12 ไม่สามารถเริ่มเรียนในเทอม 4 ได้ เนื่องจากมีการสอบปลายปี

 

โปรแกรมผจญภัยในวันหยุด

students boating on a river  

EQI เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ได้มีประสบการณ์มากที่สุดในระหว่างการศึกษา ด้วยการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีผู้นำทริปพาไปยังจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นเต้นต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย*

นักเรียนและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตรเลีย และทำให้วันหยุดนี้เป็นการผจญภัยที่ไม่มีวันลืมได้เลย!

นักเรียนควรจะเตรียมการสมัครไว้ล่วงหน้า หากไม่ต้องการพลาดโอกาสในการผจญภัยไปยังสถานที่ที่น่าสนุกเหล่านี้

ช่วงเวลาในการจัดโปรแกรม: เมษายน, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม

ระยะเวลาของโปรแกรม: 1 ถึง 2 สัปดาห์

สถานที่ท่องเที่ยว: มีเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

กรุณาเข้าชม หากต้องการรายละเอียดเพื่มเติม
โปรแกรมผจ​ญภัยในวันหยุด
* ไม่อนุญาตให้นักเรียนเดินทางเองโดยลำพัง

 

โปรแกรมของ EQI ที่เปิดในต่างประเทศ

นักเรียนสามารถเรียนโปรแกรม EQI ในประเทศของตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียหรือทั่วโลก

โปรแกรมนี้เป็นที่ยอมรับของรัฐควีนส์แลนด์

ใบรับรองการศึกษาจากรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland Certificate of Education (QCE)) เป็นวุฒิการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปลายแห่งรัฐควีนส์แลนด์ออกให้ เพื่อแสดงว่านักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 12

The QCE:

 • นักเรียนที่สนใจโปรแกรมนี้ สามารถสมัครเข้าเรียนได้ตามโรงเรียนที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอนจาก EQI ได้
 • โปรแกรมนี้มีรูปแบบการสอนที่เปิดกว้างและมีความยีดหยุ่นที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายวิชาการเรียน การเริ่มเรียน และการเข้าเรียน
 • เป็นวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • เป็นเส้นทางสู่การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ

 

โปรแกรมทัศนศึกษาแบบกลุ่ม (Group Study Tours)international students smiling

โปรแกรมทัศนศึกษาแบบกลุ่ม (Group Study Tours)* เปิดโอกาสพิเศษให้นักเรียนในการเข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลควีนส์แลนด์ กลุ่มนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของออสเตรเลียในขณะที่เรียนร่วมกับนักเรียนควีนส์แลนด์และพักอยู่ในบ้านพักของครอบครัวโฮมสเตย์ที่เป็นชาวออสเตรเลีย

เราให้ความสำคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมกับนักเรียนและผู้คนในละแวกท้องถิ่น นักเรียนจะใช้โอกาสเหล่านี้ในการพัฒนามิตรภาพอันยั่งยืนจากเพื่อนที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติและยังขยายมุมมองเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นอีกด้วย

เรามีโรงเรียนกว่า 400 โรงเรียนทั่วรัฐควีนสแลนด์ที่เปิดรับนักเรียนในโปรแกรมนี้ EQI มีโปรแกรมให้เลือกหลายหลายสาขาที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและความสำคัญของแต่ละกลุ่มได้

โปรแกรมนี้สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตั้งแต่ครึ่งวันจนถึงสิบสองสัปดาห์ อีกทั้งยังสามารถรวมการเรียนที่น่าสนุก การท่องเที่ยว และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน โปรแกรมการศึกษาท่องเที่ยวแบบพิเศษนี้ นอกจากจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านวิชาการของกลุ่มนักเรียนแล้ว ยังต้องการช่วยยกระดับการศึกษาให้ก้าวไกลไปกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์นี้อีกด้วย

การศึกษาท่องเที่ยว นั้นรวมถึง:

 • รอบรู้เกี่ยวกับโรงเรียนไปกับคู่หูบัดดี้
 • บ้านพักโฮมสเตย์
 • การเรียนภาษาอังกฤษ
 • ทัศนศึกษาเชิงพัฒนาการเรียนรู้และเชิงท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
 • โปรแกรมเฉพาะ มุ่งเน้นไปที่:
 • ผู้นำระดับโลก
 • วิทยาศาสตร์
 • ความเป็นเลิศในกีฬา ดนตรี ศิลปะและการสร้างสรรค์

ระยะเวลาของโปรแกรม: อย่างต่ำครึ่งวัน ถึง สูงสุด12 สัปดาห์

อายุนักเรียน: 10 - 18 ปี

จำนวนนักเรียนต่อกลุ่ม: อย่างน้อย 10 คน ถึงมากที่สุด 20 คนต่อหนึ่งโรงเรียนเจ้าภาพ

ผู้นำการท่องเที่ยว: ต้องมีผู้นำที่พูดภาษาอังกฤษได้เดินทางมากับแต่ละกลุ่มในแต่ละโรงเรียนเจ้าภาพ

การเปิดรับสมัคร: สามารถยืดหยุ่นได้ภายในช่วงเวลาที่โรงเรียนเปิดเรียนในรัฐควีนส์แลนด์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมทัศนศึกษาแบบกลุ่ม

 

โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ

โปรแกรมมนี้เสนอหลักสูตรระยะสั้นและการสัมมนาแบบกลุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจากทั่วโลก EQIจะเป็นผู้ประสานงาน โดยคิดค่าธรรมเนียมบริการในการจัดโปรแกรมนี้ให้* รูปแบบของโปรแกรมนี้จะมีความยืดหยุ่นและเป็นการผสมผสานกันในรูปแบบของการสัมนา การเยี่ยมชมสถานที่ และการเข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนสแลนด์

โปรแกรมจัดให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงโรงเรียนรัฐบาลควีนส์แลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆของภาครัฐ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับความรู้เบื้องต้นและยังได้พัฒนาเครือข่ายที่กว้างขวางของการติดต่อในภาคการศึกษาของรัฐควีนส์แลนด์ โปรแกรมนี้สามารถครอบคลุมหลากหลายหัวข้อและถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความสนใจเฉพาะกลุ่มที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอาชีพ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ
* โปรแกรมนี้ จัดโดยผู้แทนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เป็นตัวแทนของโปรแกรมการทัศนศึกษาแบบกลุ่มและโปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ

 

บ้านพักโฮมสเตย์homestay student being welcomed by a homestay family

จุดเด่นของการมาเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ คือ เรามีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่ยอดเยี่ยมไว้รองรับนักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนมัธยมของรัฐนี้

โฮมสเตย์ให้บรรยากาศแบบครอบครัวพร้อมด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยแก่นักเรียนในการพักอาศัยในระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตในโรงเรียนและกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ และยังทำให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

ทุกครอบครัวได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและถือใบอนุญาตจากรัฐบาล (บลู การ์ด) ให้สามารถเปิดบ้านให้เป็นที่พักแก่นักเรียนต่างชาติได้

บ้านพักโฮมสเตย์ นั้นรวมถึง:

 • อาหารวันละสามมื้อ, เจ็ดวันต่อสัปดาห์
 • ห้องนอน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนของตนเอง
 • ได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน
 • การไปรับจากสนามบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ที่มาถึงควีนส์แลนด์เป็นครั้งแรก

* นักเรียนที่สมัครเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาต้องอาศัยอยู่กับบิดามารดาหรือญาติทางสายโลหิตตามระเบียบที่ตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียกำหนดไว้เท่านั้น

การดูแล 24 ชั่วโมง

นักเรียนต่างชาติทุกคนสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถให้ความช่วยเหลือในภาษาต่างๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษด้วย

 

คุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครthree students in school

ด้านวิชาการ

 • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะจัดให้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งเทียบเท่ากับระดับการศึกษาที่นักเรียนจบมา
 • นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษา โดยได้คะแนนรวมอย่าง น้อยอยู่ในเกณฑ์ผ่านหรือดีกว่าในรายวิชาหลัก (รวมทั้งภาษาอังกฤษ) ในประเทศของตนเอง*

* ในรายบางวิชา นักเรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาพี้นฐานก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาขั้นสูงหรือวิชาขั้นต่อเนื่องต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ

นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานว่า มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้:

ได้รับการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปีในระดับชั้นปีการศึกษาที่ใช้ประกอบการสมัคร

นักเรียนได้ผ่านการสอบภาษาอังกฤษและได้ผลการสอบผลเป็นที่น่าพอใจจากสถาบันการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น IELTS, TOEFL หรือ AEAS)

นักเรียนสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นจากสถาบันที่ได้รับการอนุมัติ (เช่น หลักสูตร HSP ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนมัธยม)

เงื่อนไขวีซ่า

นักเรียนที่ เรียนในโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ต้ องมีวีซ่า นักเรียน (subclass 500) กรุณาค้ นหาข้ อมูลเพิ่ มเติมได้ ที่ Australian Department of Home Affairs: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/500-

การประกันสุขภาพของนักเรียน ต่างชาติ (Overseas Student Health Cover (OSHC))

รัฐบาลออสเตรเลียก􀑼หนดเงื่ อนไขให้นักศึกษาต่างชาติทุก คนในออสเตรเลียมีการประกันสุขภาพผ่านองค์กรประกันภัยที่ ได้รับการอนุมัติให้ สามารถให้ บริการในการประกันสุขภาพกับ นักเรียนต่างชาติได้ *ค้ นหาข้ อมูลเพิ่ มเติมได้ ที่ https://www.homeaffairs.gov.au/trav/stud/more/health-insurance-for-students 

เอกสารเกี่ ยวกับการประกันสุขภาพของนักเรียนต่างชาตินั้น จัดท􀑼โดย EQI ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของ ขั้นตอนการลงทะเบียน เรียนในโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ 

กรุณาชม: oshcallianzassistance.com.au เพื่ อค้ นหา ข้ อมูลเพิ่ มเติม.​​

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด โบรชัวร์ โรงเรียน รัฐควีนส์แลนด์ (PDF,4.6MB)

 

Apply now to Study in a Queensland Government School, Australia.
Thank you! We appreciate your feedback.

Rate this page

How useful was the information on this page?

Other feedback (optional)
Last reviewed 23 March 2016
Last updated 27 February 2018